Латиноамериканский виртуальный Го-конгресс

Українська 🇺🇦
З 3 по 11 жовтня проходитиме Латиноамериканський віртуальний ґо-конгрес (Latin American Virtual Congress of Go). Серед заходів буде 6 турнірів:
— дитячо-юнацький турнір (fedibergo.org/virtual2020/torneos/158-torneo-infantil-juvenil);
— парний турнір (fedibergo.org/virtual2020/torneos/156-torneo-de-parejas);
— командний турнір (fedibergo.org/virtual2020/torneos/154-torneo-por-equipos);
— жіночий турнір (fedibergo.org/virtual2020/torneos/157-torneo-femenino)
— ібероамериканський віртуальний турнір (fedibergo.org/virtual2020/torneos/155-campeonato-iberoamericano-virtual)
— випадковий ренго турнір (fedibergo.org/virtual2020/torneos/153-torneo-rengo-al-azar).

Реєстрація відкрита до 27 вересня: fedibergo.org/virtual2020/inscripcion

У цій публікації ми познайомимо вас з регламентом дитячо-юнацького турніру для гравців молодше 18 років (Children-Youth Tournament).
Цей турнір включає в себе три категорії:
дошка 19*19 для гравців від 19 кю;
дошка 13*13 для гравців від 30 кю по 20 кю включно;
Атарі-ґо на дошці 9*9 для дітей віком до 9 років.

Тепер докладно про кожну з них.

Категорія 19*19 буде грати 7 і 8 жовтня з 18:00 по GMT-3, тобто в нашому часовому поясі (GMT+3) це буде опівночі.
Місце: OGS, група Three Eagles Tournament.
Гравці: від 19 кю.
Турнірна система: швейцарська на 6 турів.
Правила: японські.
Колір: нігірі.
Комі: 6,5.
Контроль часу: 20 хвилин основного часу і бьойомі 3 періоди по 20 секунд.

Розклад (GMT+3):
Тур 1 00:00, 08.10.2020
Тур 2 01:00, 08.10.2020
Тур 3 02:00, 08.10.2020

Тур 4 00:00, 09.10.2020
Тур 5 01:00, 09.10.2020
Тур 6 02:00, 09.10.2020

Категорія 13*13 буде грати 9 жовтня з по GMT-3, тобто в нашому часовому поясі (GMT+3) це буде опівночі.
Місце: OGS, група Three Eagles Tournament
Гравці: від 30 кю по 20 включно.
Турнірна система: швейцарська на 4 туру. Залежно від кількості учасників у неділю, 11 жовтня, може бути зіграний 5 тур для визначення переможця.
Правила: китайські.
Колір: нігірі.
Комі: 7,5.
Контроль часу: 10 хвилин основного часу і бьойомі 3 періоди по 20 секунд.

Розклад (GMT+3):

Тур 1 00:00, 10.10.2020
Тур 2 00:30, 10.10.2020
Тур 3 01:00, 10.10.2020
Тур 4 01:30, 10.10.2020

Категорія 9*9 (Другий латиноамериканський турнір U9) буде грати 11 жовтня з 13:00 за GMT-3, тобто в нашому часовому поясі (GMT + 3) це буде 19.00.
Місце: OGS, група Latin American Sub-9 Tournament.
Гравці: від 30 кю по 20 включно.
Турнірна система: швейцарська на 5 турів.
Правила: китайські.
Колір: нігірі.
Контроль часу: абсолют 10 хвилин.
Режим гри: атарі-ґо на дошці 9 * 9 до 15 полонених. Гравець, який першим захопить 15 полонених перемагає. Пасувати заборонено.

Розклад (GMT+3):

Тур 1 19.00, 11.10.2020
Тур 2 19:20, 11.10.2020
Тур 3 19:40, 11.10.2020
Тур 4 20:00, 11.10.2020
Тур 5 20:20 11.10.2020

ЗАТРИМКИ І ВІДКЛЮЧЕННЯ
Щоб усунути затримку і фактор відключення від сервера, буде за замовчуванням використовуватися інструмент OGS, який полягає в тому, що якщо гравець відключається від гри, у нього буде 5 хвилин для повторного підключення. Якщо ви не повернетеся в протягом цього періоду, ви автоматично програєте гру.
Якщо у гравця закінчується час через проблеми з підключенням, перемога переходить до супротивника. Однак він може не прийняти перемогу, якщо вважає, що гру виграв той, хто програв через затримку. Це буде на розсуд кожного гравця і його вчителя.

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
Кожен гравець, зареєстрований в турнірі, повинен мати схвалення свого клубу, школи або асоціації. У разі, якщо у гравця немає такого підтвердження, організатори запросить відправку документації для підтвердження особи гравця.

ПОРУШЕННЯ І ШТРАФИ
Час очікування гравця на раунд становить 15 хвилин. У разі якщо один з гравців не з’явиться протягом цього періоду, він негайно програє свою гру.
Недоречне використання мови (образи, грубість і коментарі, що розпалюють ненависть і дискримінацію) заборонено. Гравці, викриті у використанні ненормативної лексики в приватному або загальнодоступному чаті гри, будуть дискваліфіковані з турніру.
Використання програмного забезпечення та штучного інтелекту суворо заборонено. Гравець, викритий у порушенні цього правила, буде дискваліфікований з турніру.

Photo by Michael Paffen
C 3 по 11 октября будет проходить Латиноамериканский виртуальный Го-конгресс (Latin American Virtual Congress of Go). Среди мероприятий будет 6 турниров:
— детско-юношеский турнир (fedibergo.org/virtual2020/torneos/158-torneo-infantil-juvenil);
— парный турнир (fedibergo.org/virtual2020/torneos/156-torneo-de-parejas);
— командный турнир (fedibergo.org/virtual2020/torneos/154-torneo-por-equipos);
— женский турнир (fedibergo.org/virtual2020/torneos/157-torneo-femenino)
— иберо-американский виртуальный турнир (http://fedibergo.org/virtual2020/torneos/155-campeonato-iberoamericano-virtual)
— случайный рэнго турнир (fedibergo.org/virtual2020/torneos/153-torneo-rengo-al-azar).

Регистрация открыта до 27 сентября: fedibergo.org/virtual2020/inscripcion

В этой публикации мы познакомим вас с регламентом Детско-юношеского турнира для игроков младше 18 лет (Children-Youth Tournament).
Этот турнир включает в себя три категории:
доска 19*19 для игроков от 19 кю;
доска 13*13 для игроков от 30 кю по 20 кю включительно;
атари-го на доске 9*9 для детей младше 9 лет.

Теперь подробно о каждой из них.

Категория 19*19 будет играть 7 и 8 октября с 18:00 по GMT-3, то есть в нашем часовом поясе (GMT+3) это будет полночь.
Место: OGS, группа Three Eagles Tournament.
Игроки: от 19 кю.
Турнирная система: швейцарская на 6 туров.
Правила: японские.
Цвет: нигири.
Коми: 6,5.
Контроль времени: 20 минут основного времени и бёёми 3 периода по 20 секунд.

Расписание (GMT+3):
Тур 1 00:00, 08.10.2020
Тур 2 01:00, 08.10.2020
Тур 3 02:00, 08.10.2020

Тур 4 00:00, 09.10.2020
Тур 5 01:00, 09.10.2020
Тур 6 02:00, 09.10.2020

Категория 13*13 будет играть 9 октября с по GMT-3, то есть в нашем часовом поясе (GMT+3) это будет полночь.
Место: OGS, группа Three Eagles Tournament.
Игроки: от 30 кю по 20 включительно.
Турнирная система: швейцарская на 4 тура. В зависимости от количества участников в воскресенье, 11 октября, может быть сыгран 5 тур для определения победителя.
Правила: китайские.
Цвет: нигири.
Коми: 7,5.
Контроль времени: 10 минут основного времени и бёёми 3 периода по 20 секунд.

Расписание (GMT+3):

Тур 1 00:00, 10.10.2020
Тур 2 00:30, 10.10.2020
Тур 3 01:00, 10.10.2020
Тур 4 01:30, 10.10.2020

Категория 9*9 (Второй латиноамериканский турнир U9) будет играть 11 октября с 13:00 по GMT-3, то есть в нашем часовом поясе (GMT+3) это будет 19:00.
Место: OGS, группа Latin American Sub-9 Tournament.
Игроки: от 30 кю по 20 включительно.
Турнирная система: швейцарская на 5 туров.
Правила: китайские.
Цвет: нигири.
Контроль времени: абсолют 10 минут.
Режим игры: атари-го на доске 9*9 до 15 пленных. Игрок, который первым захватит 15 пленных побеждает. Пасовать запрещено.

Расписание (GMT+3):

Тур 1 19:00, 11.10.2020
Тур 2 19:20, 11.10.2020
Тур 3 19:40, 11.10.2020
Тур 4 20:00, 11.10.2020
Тур 5 20:20, 11.10.2020

ЗАДЕРЖКИ И ОТКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы устранить задержку и фактор отключения от сервера, будет по умолчанию использоваться инструмент OGS, который заключается в том, что если игрок отключается от игры, у него будет 5 минут для повторного подключения. Если вы не вернетесь в течение этого периода, вы автоматически проиграете игру.
Если у игрока заканчивается время из-за проблем с подключением, победа переходит к противнику. Однако он может не принять победу, если считает, что игру выиграл тот, кто проиграл из-за задержки. Это будет на усмотрение каждого игрока и его учителя.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
Каждый игрок, зарегистрированный в турнире, должен иметь одобрение своего клуба, школы или ассоциации. В случае, если у игрока нет такого подтверждения, организаторы запросит отправку документации для подтверждения личности игрока.

НАРУШЕНИЯ И ШТРАФЫ
Время ожидание игрока на раунд составляет 15 минут. В случае если один из игроков не появится в течение этого периода, он немедленно проиграет свою игру.
Неуместное использование языка (оскорбления, грубость и комментарии, разжигающие ненависть и дискриминацию) запрещено. Игроки, уличенные в использовании ненормативной лексики в частном или общедоступном чате игры, будут дисквалифицированы из турнира.
Использование программного обеспечения и искусственного интеллекта строго запрещено. Игрок, уличенный в нарушении этого правила, будет дисквалифицирован с турнира.

Photo by Michael Paffen