Mind Sports Olympiad

Українська 🇺🇦
З 1 по 30 серпня пройде Mind Sports Olympiad в онлайн-форматі.
Однією з подій цього фестивалю традиційно є Pentamind World Championship, в якому спортсмени змагаються в п’яти іграх за вибором.

Очки Pentamind
Будь-який захід на Mind Sports Olympiad може зарахуватися в Pentamind цього року. Очки кожної події розраховуються за такою формулою:

Очки події = 100 x ((n + 5) / (n + 6)) x ((n — p) / (n — 1)),
де n — кількість гравців, а p — фінішна позиція гравця в турнірі.

Однак, не можна використовувати очки з однакових заходів. Наступні події мають однаковий тип для цього правила:
Ґо 19 × 19, 13 × 13, 9 × 9
Marathon Memory, Natural Memory, Speed Memory
Стратеґо Дуель, Стратеґо Класична
Поселенці Катана, Міста і Лицарі
Домініон, Домініон (Розширення)
Крібедж, парний Крібедж
Судоку, пазли (різні)
Всі шахові події, включаючи Шахи 960, шахові головоломки і Exchange Chess
Всі події Нарди
Всі події Покер

Обмеження
Наступні обмеження застосовуються до подій, що використовуються в рахунку Pentamind гравця:
Всі події, які використовуються в рахунку гравця, повинні належати до різних дисциплін (використовувати різні «ігрові коди»).
Результати мета-подій, таких як Чемпіонат світу з любительського покеру або Eurogames World Championship, не враховуються при підрахунку очок в Pentamind.
Якщо гравець виходить з турніру, не завершивши хоча б 50% раундів, то його рахунок Pentamind в цьому турнірі автоматично включається як один з 5 до фінального рахунок (це може бути скасовано на розсуд головного арбітра турніру). Гравцям дозволено використовувати два конфліктуючих події для отримання свого рахунку Pentamind (тобто, якщо вони виходять або виключаються з однієї події, а потім входять в іншу).

Турніри з ґо
Нижче ми опишемо, як будуть проходити турніри з ґо. Час указаний за UTC + 3.
Турнір 9 × 9
Терміни проведення: 21:30 (12.08) — 00:30 (13.08)
Турнірна система: Швейцарська
Місце проведення: OGS
Правила: BGA (britgo.org/files/rules/rulesofplay.pdf)
Контроль часу: 15 хвилин
Комі: 7,5
Кількість турів: 5 (при однаковій кількості очок будуть проводитися додаткові матчі)

Турнір 13 × 13
Терміни проведення: 21:30 (14.08) — 1:30 (15.08)
Турнірна система: Швейцарська
Місце проведення: OGS
Правила: BGA
Контроль часу: 20 хвилин
Комі: 7,5
Кількість турів: 5 (при однаковій кількості очок будуть проводитися додаткові матчі)

Турнір 19 × 19
Терміни проведення: 17:30 (23.08) — 00:30 (24.08)
Турнірна система: Мак-Магон
Місце проведення: OGS
Правила: BGA
Контроль часу: 40 хвилин
Комі: 7,5
Кількість турів: 5 (при однаковій кількості очок будуть проводитися додаткові матчі)
Призи: £ 50 за перше місце.

Пам’ятайте, що всі правила і терміни проведення турніру, зазначені на його сторінці, не є остаточними і можуть бути змінені арбітром турніру в залежності від обставин в найкоротші терміни.
На сайті вже доступний інтерактивний календар з деякими подіями, де можна зареєструватися. При реєстрації на турніри з ґо необхідно вказати свій нік на OGS.

Сторінка фестивалю на Facebook: facebook.com/MindSportsOlympiad
Сторінка Pentamind World Championship: msoworld.com/pentamind/pentamind-scoring
Календар з реєстрацією: msoworld.com/mso-is-open-for-registrations

C 1 по 30 августа пройдёт Mind Sports Olympiad в онлайн-формате.
Одним из событий этого фестиваля традиционно является Pentamind World Championship, в котором спортсмены соревнуются в пяти играх по выбору.

Очки Pentamind
Любое мероприятие на Mind Sports Olympiad может засчитаться в Pentamind этого года. Очки каждое событие считаются по следующей формуле:

Очки события = 100 x ((n + 5) / (n + 6)) x ((n — p) / (n — 1)),
где n — количество игроков, а p — финишная позиция игрока в турнире.

Однако, нельзя использовать очки из одинаковых мероприятий. Следующие события имеют одинаковый тип для этого правила:
Го 19×19, 13×13, 9×9
Marathon Memory, Natural Memory, Speed Memory
Стратего Дуэль, Стратего Классическая
Поселенцы Катана, Города и Рыцари
Доминион, Доминион (Расширения)
Криббедж, парный криббедж
Судоку, пазлы (разные)
Все шахматные события, включая Шахматы 960, шахматные головоломки и Exchange Chess
Все события Нарды
Все события Покер

Ограничения
Следующие ограничения применяются к событиям, используемым в счёте Pentamind игрока:
Все события, используемые в счете игрока, должны относиться к разным дисциплинам (использовать разные «игровые коды»).
Результаты мета-событий, таких как Чемпионат мира по любительскому покеру или Eurogames World Championship, не учитываются при подсчете очков в Pentamind.
Если игрок выходит из турнира, не завершив хотя бы 50% раундов, то его счет Pentamind в этом турнире автоматически включается как один из 5 в финальный счет (это может быть отменено по усмотрению главного арбитра турнира). Игрокам разрешено использовать два конфликтующих события для получения своего счета Pentamind (то есть, если они выходят или исключаются из одного события, а затем входят в другое).

Турниры по го
Ниже мы опишем, как будут проходить турниры по го. Время указано по UTC+3.
Турнир 9×9
Сроки проведения: 21:30 (12.08) — 00:30 (13.08)
Турнирная система: Швейцарская
Место проведения: OGS
Правила: BGA ( britgo.org/files/rules/rulesofplay.pdf)
Контроль времени: 15 минут
Коми: 7,5
Количество туров: 5 (при одинаковом количестве очков будут проводиться дополнительные матчи)

Турнир 13×13
Сроки проведения: 21:30 (14.08) — 01:30 (15.08)
Турнирная система: Швейцарская
Место проведения: OGS
Правила: BGA
Контроль времени: 20 минут
Коми: 7,5
Количество туров: 5 (при одинаковом количестве очков будут проводиться дополнительные матчи)

Турнир 19×19
Сроки проведения: 17:30 (23.08) — 00:30 (24.08)
Турнирная система: Мак-Магон
Место проведения: OGS
Правила: BGA
Контроль времени: 40 минут
Коми: 7,5
Количество туров: 5 (при одинаковом количестве очков будут проводиться дополнительные матчи)
Призы: £50 за первое место.

Помните, что все правила и сроки проведения турнира, указанные на его странице, не являются окончательными и могут быть изменены арбитром турнира в зависимости от обстоятельств в кратчайшие сроки.
На сайте уже доступен интерактивный календарь с некоторыми событиями, где можно зарегистрироваться. При регистрации на турниры по го необходимо указать свой ник на OGS.

Страница фестиваля на Facebook: facebook.com/MindSportsOlympiad
Страница Pentamind World Championship: msoworld.com/pentamind/pentamind-scoring
Календарь с регистрацией: msoworld.com/mso-is-open-for-registrations