«Лига фанатов Го» онлайн. Результаты

Українська ??
10 червня завершилась Ліга фанів Ґо, яка зібрала разом 42 гравця з 5 міст України. З 1 червня вони змагалися між собою у п’яти групах.

У напруженій боротьбі в першій групі найбільше очок набрали два спортсмени: Гілязов Олександр (Харків) та Веденський Антон (Київ). Однак, за додатковими показниками 1 місце посів Олександр. Третє місце завоював Васильєв Дмитро (Харків).

Другу група була повністю сформована юними гравцями віком від 7 до 14 років. Знову перші два місця розподілились за додатковими показниками: 1 місце посів Кушнерік Роман (Одеса), а друге — Зінов’єв Михайло (Харків). Ще спекотнішим виявилось протистояння за третє місце — інші шість гравців групи набрали рівну кількість очок, тому за додатковими показниками третє місце посів Мясной Єгор (Харків).

У третій групі теж усе вирішилось за допомогою додаткових коефіцієнтів. Найбільшу кількість очок набрали Юденко Вадим (Київ) та Файфура Орест (Рівне), але за сумою очок соперника перше місце посів Вадим. Так само трапилось і з третім місцем: Батуріна Раїса (Харків) та Резанович Антон (Рівне) мали однакову кількість перемог, однак за коефіцієнтом Бухгольца третє місто посіла Раїса.

У четвертій групі однакова кількість очок спостерігалась серед гравців з їх найбільшою кількістю, тому розподіл міст знову визначився за коефіцієнтом Бухгольца:
1 місце — Чернова Віра;
2 місце — Пивоварчук Гліб;
3 місце — Забігайло Анна.

У п’ятій групі перше та друге місця розподілилися відповідно до кількості турнірних очок: перше місце посів Віктор Гаджиєв, друге – Медведський Іван. На третє місце було шість претендентів, але за коефіцієнтом Бухгольца бронзовою призеркою 5 групи стала Колот Олександра.

Кожен гравець зіграв шість партій, і є ті, хто здобув 6 або 5 перемог.
Шість перемог має тільки Гаджиєв Віктор.
П’ять перемог здобули:
Гілязов Олександр,
Веденський Антон,
Медведський Іван.

Вітаємо переможців!

Сторінка турніру: go.kh.ua/the_league_of_go_fans

Турнирная таблица

10 июня завершилась Лига фанатов Го онлайн, собравшая вместе 42 игрока из 5 городов Украины. С 1 июня они соревновались между собой в пяти группах.

В напряженной борьбе в первой группе больше всего очков набрали два спортсмена: Гилязов Александр (Харьков) и Веденский Антон (Киев). Однако, по дополнительным показателям 1 место занял Александр. Третье место завоевал Васильев Дмитрий (Харьков).

Вторая группа была полностью сформирована юными игроками в возрасте от 7 до 14 лет. Так же первые два места распределились по дополнительным коэффициентам: 1 место занял Кушнерик Роман (Одесса), а второе — Зиновьев Михаил (Харьков). Еще жарче оказалось противостояние за третье место — остальные шесть игроков группы набрали равное количество очков, поэтому по дополнительным показателям третье место занял Мясной Егор (Харьков).

В третьей группе тоже все решилось с помощью дополнительных показателей. Наибольшее количество очков набрали Юденко Вадим (Киев) и Файфура Орест (Ровно), но по сумме очков соперников первое место занял Вадим. То же случилось и с третьим местом: Батурина Раиса (Харьков) и Резанович Антон (Ровно) имели одинаковое количество побед, однако по коэффициенту Бухгольца третье место заняла Раиса.

В четвертой группе среди игроков одинаковое количество очков наблюдалась с наибольшим количеством, поэтому распределение мест вновь определилось по коэффициенту Бухгольца:
1 место — Чернова Вера;
2 место — Пивоварчук Глеб;
3 место — Забигайло Анна.

В пятой группе первое и второе места распределились в соответствии с количеством турнирных очков: первое место занял Виктор Гаджиев, второе — Медведский Иван. На третье место было шесть претендентов, но по коэффициенту Бухгольца бронзовым призером 5 группы стала Колот Александра.

Каждый игрок сыграл шесть партий, и есть те, кто получил 6 или 5 побед.
Шесть побед имеет только Гаджиев Виктор.
Пять побед сумели набрать:
Гилязов Александр,
Веденский Антон,
Медведский Иван.

Поздравляем победителей!

Страница турнира: go.kh.ua/the_league_of_go_fans

Турнирная таблица