Первый кубок «Jinqiao Guolv»

Українська 🇺🇦
1. Терміни проведення турніру
З 15 вересня по 15 жовтня
Конкретні дати будуть оновлені після завершення реєстрації.

2. Турнірна платформа: Tygem

3. Тип турніру
Індивідуальний

4. Умови участі
Допускаються гравці-аматори за межами Китаю, професіонали не допускаються.

5. Правила турніру
(1) Китайські правила 2002 р. Чорні дають 7,5 очок комі.
(2) Пари формуються після завершення реєстрації.
(3) У кожної сторони є 45 хвилин, потім по 30 секунд 3 рази бьойомі.
(4) Після реєстрації заборонено пропускати ігри, неявка на одну гру призводить до дискваліфікації.
(5) Шахрайство строго заборонено, при підтвердженні шахрайства гравець буде внесений до спеціального списку і для нього буде заблоковано участь в будь-яких іграх на 3 роки.

6. Турнірний внесок
Реєстрація та участь в турнірі безкоштовні.

7. Процес реєстрації
(1) Завантажте Wechat і зареєструйте аккаунт wechat.com/en

Якщо при завантаженні і реєстрації виникнуть проблеми, може допомогти це посилання:
chinahelp4u.com/how-to-sign-up-wechat-account/

(2) Завантажте платформу Tygem і зареєструйте аккаунт tygemgo.com

(3) Використовуйте Wechat, щоб відсканувати QR-код нижче, щоб заповнити реєстраційну інформацію до 13 вересня.

(4) Використовуйте Wehcat для сканування наведеного нижче QR-коду, щоб увійти в групу гравців турніру.

Якщо ви не можете увійти в групу, використовуйте Wechat, щоб додати 13486195060 (Yuanbo Zhang) в якості друга і відзначте «увійти в групу».

(5) Конкретний час матчу для кожного раунду буде повідомлено в групі WeChat після реєстрації.

8. Призи
Місця 1-4: квитки на безкоштовний рейс, харчування та проживання на «Mind Sport Meeting» в жовтні 2021 року в Ханчжоу. Ці 4 гравці змагатимуться з першими 4 китайськими гравцями в 2021 році. Призи для змагань будуть визначені окремо.

Місця 5-8: 1 навчальна гра з професійним гравцем і комплект підручників для кожного.

Місця 9-16: комплект підручників для кожного.

Відповідно до ситуації організаційний комітет вибере кілька призів: «Відмінна організація», «Відмінний лідер (тренер)», «Відмінний гравець-чоловік», «Відмінний гравець-жінка», а також нагороди сертифікатами.

9. Рішення конфліктних ситуацій лежить на організаційному комітеті. Складні випадки будуть розглянуті пізніше.

Джерело: mp.weixin.qq.com/s/NYMdW3uxkmfLwNliZhhyxw

1. Сроки проведения турнира
С 15 сентября по 15 октября
Конкретные даты будут обновлены после завершения регистрации.

2. Турнирная платформа: Tygem

3. Тип турнира
Индивидуальный

4. Условия участия
Допускаются игроки-любители за пределами Китая, профессионалы не допускаются.

5. Правила турнира
(1) Китайские правила 2002 г. Черные дают 7,5 очков коми.
(2) Пары формируются после завершения регистрации.
(3) У каждой стороны есть 45 минут, затем по 30 секунд 3 раза бёёми.
(4) После регистрации запрещено пропускать игры, неявка на одну игру приводит к дисквалификации.
(5) Жульничество строго запрещено, при подтверждении жульничества игрок будет внесён в специальный список и для него будет заблокировано участие в любых играх на 3 года.

6. Турнирный взнос
Регистрация и участие в турнире бесплатны.

7. Процесс регистрации
(1) Загрузите Wechat и зарегистрируйте аккаунт wechat.com/en

Если при загрузке и регистрации возникнут проблемы, может помочь эта ссылка:
chinahelp4u.com/how-to-sign-up-wechat-account

(2) Загрузите платформу Tygem и зарегистрируйте аккаунт tygemgo.com

(3) Используйте Wechat, чтобы отсканировать QR-код ниже, чтобы заполнить регистрационную информацию до 13 сентября.

(4) Используйте Wehcat для сканирования приведенного ниже QR-кода, чтобы войти в группу игроков турнира.

Если вы не можете войти в группу, используйте Wechat, чтобы добавить 13486195060 (Yuanbo Zhang) в качестве друга и отметьте «войти в группу».

(5) Конкретное время матча для каждого раунда будет сообщено в группе WeChat после регистрации.

8. Призы
Места 1-4: билеты на бесплатный рейс, питание и проживание на «Mind Sport Meeting» в октябре 2021 года в Ханчжоу. Эти 4 игрока будут соревноваться с первыми 4 китайскими игроками в 2021 году. Призы для соревнований будут определены отдельно.

Места 5-8: 1 обучающая игра с профессиональным игроком и комплект учебников для каждого.

Места 9-16: комплект учебников для каждого.

В соответствии с ситуацией в организационный комитет выберет несколько призов: «Отличная организация», «Отличный лидер (тренер)», «Отличный игрок-мужчина», «Отличный игрок-женщина», а также награды сертификатами.

9. Разрешение конфликтных ситуаций лежит на организационном комитете. Сложные случаи рассмотрены позднее.

Источник: mp.weixin.qq.com/s/NYMdW3uxkmfLwNliZhhyxw